ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ စီဘီဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ပဥၥမပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ (၂၇) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္ဦးလြင္ေဂါက္ကြင္း၌က်င္းပသည္။

  ေရွးဦးစြာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေဂါက္သီးရုိက္ အားကစားသမားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္(၁) တီခုံ၌ ေနရာယူၾကၿပီး အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးထြဋ္၊ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္ တပ္နယ္မွဴး စစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေမာ္၊ CB Bank ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရန္ေအာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာပီဂ်ီေအဥကၠ႒ ဦးကုိကုိေအး တုိ႕မွအလွည့္က် ေဂါက္သီးရုိက္၍ ၿပိဳင္ပဲြအား ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ စတင္က်င္းပသည္။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္ Professional အဆင့္ (၃၄)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသား (၉၆)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၃)ဦး၊ စုစုေပါင္းအားကစားသမား (၁၅၃)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။