ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ဆ႒မပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ (၈) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေအးသာယာေဂါက္ကြင္း၌က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေဂါက္သီးရုိက္ အားကစားသမားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္(၁) တီခုံ၌ ေနရာယူၾကၿပီး အေရွ႕ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအး၀င္း၊ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ Deputy General Manager ဦးမ်ဳိးသက္ႏုိင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာပီဂ်ီေအဥကၠ႒ ဦးကုိကုိေအးတုိ႕မွအလွည့္က် ေဂါက္သီးရုိက္၍ ၿပိဳင္ပဲြအား ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ စတင္က်င္းပသည္။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္ Professional အဆင့္ (၃၀)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသား (၁၀၁)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၄)ဦး၊ စုစုေပါင္းအားကစားသမား (၁၅၅)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။