ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ Phyo Sithu Trading Co., Ltd Teak Plantation & Eco Natural Resort မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ သတၱမပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္ေဂါက္ကြင္း(တညင္းကုန္း)၌ က်င္းပသည္။

  ေရွးဦးစြာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေဂါက္သီးရုိက္ အားကစားသမားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္(၁) တီခုံ၌ ေနရာယူၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္နာယကဗုိလ္ခ်ဳပ္၀င္းလိႈင္(ၿငိမ္း)၊ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျမန္မာပီဂ်ီေအဥကၠ႒ ဦးကုိကုိေအး၊ ရန္ကုန္ေဂါက္ကလပ္ Captain ဦးေဇာ္မင္း၊ Phyo Si Thu Trading Co., Ltd ဒါရုိက္တာဦးရန္ႏုိင္ႏွင့္ Phyo Si Thu Trading Co., Ltd ဒါရုိက္တာ ဦးေက်ာ္ကုိကုိခ်စ္တုိ႕မွအလွည့္က် ေဂါက္သီးရုိက္၍ ၿပိဳင္ပဲြအား ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ စတင္က်င္းပသည္။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္ Professional အဆင့္ (၄၀)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသား (၉၅)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး (၁၄)ဦး၊ စုစုေပါင္းအားကစားသမား (၁၄၉)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။