၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ တတိယပြဲစဥ္ က်င္းပမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတို႔မွႀကီးမွဴး၍ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၏ တတိယပြဲစဥ္ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ(၁၁) ရက္ မွ (၁၄) ရက္ထိ က်င္း ပ မည္ ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Professional အဆင့္ႏွင့္ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲ (H’cap 0 -12) အမ်ိဳးသမီး (H’cap 0 - 18)မ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲ ကို စိိန္႔အင္ဒရူး (St. Andrew) ေဂါက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ဇြန္လ(၂၇)ရက္မွၾသဂုတ္ ( ၆) ရက္မြန္းလြဲ (၂) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေၾကး ပညာရွင္အဆင့္ တစ္ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ႏွင္႕ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၁၃၄၁၁၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၂၂၅၉ တို ့ထံစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
ယင္းၿပိဳင္ပဲြအတြက္၀ါသနာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားဦးေရ(၁၁၀) ဦးသတ္မွတ္ ထားပါ သည္။ ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္ၿပိဳင္ပြဲမွ cut ၀င္သူ (၂၅) ဦး၊ Sponsorဘက္မွ ကစားသမား (၁၀)ဦး ၊ လက္ခံက်င္းပေသာ ေရတံခြန္ေတာင္ကြင္း မွ ကစားသမား (၁၀)ဦး စုစုေပါင္း (၄၅)ဦး အပါအ၀င္ အားကစားသမား စုစုေပါင္း (၁၁၀) ဦးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၁၀) ဦးမွ က်န္ရွိေသာ အရင္ဆုံးစာရင္းေပးသူ (၆၅) ဦးကိုသာလက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေၾကးေပးသြင္းၿပီး သူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ (၈-၉) ရက္မ်ား တြင္ ( Official Practice Round) ကစားႏိုင္သည္။ အမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ပါ က ၾသဂုတ္္လ ၆ ရက္ေန ့ မြန္းလြဲ (၂) နာရီမတိုင္ခင္ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမျပဳနိုင္ပါကေနာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၀င္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
အမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီးျပိဳင္ပြဲ၀င္ေၾကး အခ်ိန္မွီေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက ၿပိဳင္ပြဲအတြဲဇယားတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲမည္မ ဟုတ္ပါ။
ျမန္္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္


 Myanmar Golf Tour 2016 Presented by KBZ Bank Limited Yay Tagun Taung Golf Club , MDY 11-14 Aug 2016.