ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕က ႀကီးမွဴးက်င္းပ၍ အင္း၀ဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ ေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္(ေနျပည္ေတာ္)၏ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ယေန႕နံနက္ (၆း၃၀)နာရီခဲြက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိ ေဂါက္ကလပ္တြင္က်င္းပသည္။


အဆုိပါဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသုိ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္ရုံးမွတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေဂါက္သီးရုိက္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။


ေရွးဦးစြာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အားကစားသမားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။


ထုိ႕ေနာက္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားအား စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တီခုံအမွတ္(၁)၌ Smoke Ball ႏွင့္ Colour Ball အားရုိက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။


ဆက္လက္၍ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက Colour Ball အားရုိက္၍ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။


ယင္းေနာက္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည့္ အားကစားသမားမ်ားက သတ္မွတ္တီခုံအသီးသီးတြင္ ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ စတင္ က်င္းပသည္။


ၿပိဳင္ပဲြတြင္ Professional အဆင့္ (၂၉)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသား (၉၈)ဦး၊ အေပ်ာ္တမ္းအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး (၂၀)ဦး၊ စုစုေပါင္းအားကစားသမား (၁၄၇)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကသည္။


ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းအၿပီးတြင္ Professional အဆင့္ၿပိဳင္ပဲြ၌ သိန္းေဇာ္ျမင့္(KM Golf Centre)က သတ္မွတ္ ရုိက္ခ်က္ထက္ (၇)ခ်က္ေလ်ာ့ရုိက္ကာ စုစုေပါင္းရုိုက္ခ်က္ (၆၅)ခ်က္ျဖင့္ပထမ၊ ေဇာ္ေဇာ္လတ္(HAN Golf Academy)က သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ (၃)ခ်က္ေလ်ာ့ရုိက္ကာ စုစုေပါင္းရုိုက္ခ်က္ (၆၉) ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယ၊ မ်ဳိး၀င္းေအာင္(PRGR)က သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ (၂)ခ်က္ေလ်ာ့ရုိက္ကာ စုစုေပါင္းရုိုက္ခ်က္ (၇၀) ခ်က္ျဖင့္တတိယ လုိက္ေနၾကၿပီး၊ ၀ါသနာရွင္ အဆင့္အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဟိန္းစည္သူက သက္မွတ္ရုိက္ခ်က္ ထက္(၄) ခ်က္ေလ်ာ့ရုိက္ကာစုစုေပါင္း ရုိက္ခ်က္ (၆၈)ခ်က္ ျဖင့္ပထမ၊ စည္သူရဲရင့္က စုစုေပါင္းရုိက္ခ်က္ (၇၂)ခ်က္ျဖင့္ဒုတိယ၊ ေမာင္ေမာင္ဦးကလည္း စုစုေပါင္း ရုိက္ခ်က္(၇၃) ခ်က္ျဖင့္ တတိယရအသီးသီးရရွိထားသည္။


၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပဲြ ပထမပဲြစဥ္ကုိ ဧရာ၀တီဘဏ္လီမိတက္ မွလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယပဲြစဥ္ကုိ ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္မွလည္းေကာင္း၊ တတိယပဲြစဥ္အား IBTC Foundation မွလည္းေကာင္း၊ စတုတၳပဲြစဥ္ကုိ KBZ ဘဏ္လီမိတက္မွလည္းေကာင္း၊ ပဥၥမပဲြစဥ္ကုိ CB ဘဏ္လီမိတက္မွ လည္းေကာင္း၊ ဆ႒မပဲြစဥ္ကုိျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွလည္းေကာင္း၊ သတၱမပဲြစဥ္ကုိ Phyo Sithu Trading Co., Ltd မွလည္းေကာင္း၊ အ႒မပဲြစဥ္ကုိ ေရႊမန္းေတာင္ Group မွလည္းေကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္ကုိ အင္း၀ဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိကကူညီပ့ံပုိးေပးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။