ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈႈ႕ျဖင့္ ျမန္မာ ပီဂ်ီေအ(Myanmar PGA) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႕ မွႀကီးမွဴး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပ့ံပုိးေသာ YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ေဂါက္သီး ရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီ (၁၃) ရက္ နံနက္ပုိင္း တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္း (ေငြေသာ္တာ)အမွတ္ (၁)တီခုံ၌က်င္းပသည္။


အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးကုိကုိေအး၊ ျမန္မာပီဂ်ီေအ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်မ္းဟန္၊ Yangon Triple Co., Ltd မွ Chairman ဦးခြန္ေနာင္ျမင့္ေ၀(ကုိယ္စား)ဦးျမင့္ေ၀ႏွင့္ Yangon Triple Co., Ltd CEO ဦးေစာလုလုေထာ္တုိ႕မွ အလွည့္က် ေဂါက္သီးရုိက္၍ ၿပိဳင္ပဲြအား ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ပထမေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ စတင္ က်င္းပသည္။


ၿပိဳင္ပဲြတြင္ Professional အဆင့္ (၂၄)ဦး၊ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ အမ်ဳိးသား(၅၁)ဦး စုစုေပါင္းအားကစားသမား (၇၅)ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။


Day 1 Results


  


 


YCDC Cup 2016 (Second Day Result & Final Day Draw)


– YCDC Cup Open Golf Championship Presented By Yangon Triple Co., Ltd


January 13 - 15, 2016 , City Golf Resort (Silvery), Yangon


Professional - Round 2
– YCDC Cup Open Golf Championship Presented By Yangon Triple Co., Ltd


January 13 - 15, 2016 , City Golf Resort (Silvery), Yangon


Amateur - Round 2
– YCDC Cup Open Golf Championship Presented By Yangon Triple Co., Ltd


January 13 - 15, 2016 , City Golf Resort (Silvery), Yangon


Final Day Draw


Final Day Score


 


YCDC Cup Open Golf Championship 2016 ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပ


ေနာက္ဆုံးေန႕(၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ ပဲြက်င္းပ


 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာ ပီဂ်ီေအ(Myanmar PGA) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႕ မွႀကီးမွဴး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပ့ံပုိးေသာ YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြ၏ေနာက္ဆုံးေန႕ (၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိဇန္န၀ါရီ (၁၅) ရက္ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္း (ေငြေသာ္တာ)၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။ ၿပိဳင္ပဲြအၿပီးတြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ (ေငြေသာ္တာေဂါက္ကြင္း) 


တြင္က်င္းပရာ ေန႕အလုိက္အေကာင္းဆုံး ရုိက္ခ်က္ဆုမ်ားကုိ ျမန္မာပီဂ်ီေအ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခ်မ္းဟန္မွေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။


ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မတီ၀င္ (၅) ဦးစုိးစည္မွ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ ( ၂၁၈ ) ခ်က္ျဖင့္ တတိယရရွိေသာ ခင္ေဇာ္၀င္း၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ ( ၂၁၈ )ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယရရွိေသာ ေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ 


စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၁၅) ခ်က္ ျဖင့္ ပထမရရွိသြားေသာစည္သူရဲရင့္ တို႔အား ဆုမ်ားကိုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။


ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးမွ Professional အဆင့္တြင္စုစုေပါင္းရုိက္ခ်က္ (၂၁၃)ခ်က္ျဖင့္တတိယရရွိေသာ စုိးေက်ာ္ႏုိင္(HAN Golf Academy)၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၁၃)ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယရရွိေသာ 


ရန္မ်ဳိးေအး (CEO Group)၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ ( ၂၀၅ ) ခ်က္ျဖင့္ ပထမရရွိေသာ မ်ဳိး၀င္းေအာင္(PRGR)တို႔အား ဆုမ်ားကိုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္၍ Yangon Triple Co., Ltd Chairman ဦးခြန္ေနာင္ျမင့္ေ၀ က ပထမဆုရရွိသြားေသာ မ်ဳိး၀င္းေအာင္(PRGR)အား ဆုေၾကးေငြ
ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။