၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ တတိယပြဲစဥ္ က်င္းပမည္
ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတို႔မွႀကီးမွဴး၍ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၏ တတိယပြဲစဥ္ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ(၁၁) ရက္ မွ (၁၄) ရက္ထိ က်င္း ပ မည္ ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Professional အဆင့္ႏွင့္ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ အမ်ိဳးသားၿပိဳင္ပြဲ (H’cap 0 -12) အမ်ိဳးသမီး (H’cap 0 - 18)မ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲ ကို စိိန္႔အင္ဒရူး (St. Andrew) ေဂါက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္းႏွင့္ ေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ အားကစားသမားမ်ားသည္ ဇြန္လ(၂၇)ရက္မွၾသဂုတ္ ( ၆) ရက္မြန္းလြဲ (၂) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေၾကး ပညာရွင္အဆင့္ တစ္ဦးလွ်င္ (၃၀၀၀၀) က်ပ္ႏွင္႕ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္း ၀၉-၄၂၁၁၃၄၁၁၁၊ ၀၉-၄၂၁၀၀၂၂၅၉ တို ့ထံစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
ယင္းၿပိဳင္ပဲြအတြက္၀ါသနာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားဦးေရ(၁၁၀) ဦးသတ္မွတ္ ထားပါ သည္။ ျမ၀တီဘဏ္လီမိတက္ၿပိဳင္ပြဲမွ cut ၀င္သူ (၂၅) ဦး၊ Sponsorဘက္မွ ကစားသမား (၁၀)ဦး ၊ လက္ခံက်င္းပေသာ ေရတံခြန္ေတာင္ကြင္း မွ ကစားသမား (၁၀)ဦး စုစုေပါင္း (၄၅)ဦး အပါအ၀င္ အားကစားသမား စုစုေပါင္း (၁၁၀) ဦးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၁၀) ဦးမွ က်န္ရွိေသာ အရင္ဆုံးစာရင္းေပးသူ (၆၅) ဦးကိုသာလက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေၾကးေပးသြင္းၿပီး သူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ (၈-၉) ရက္မ်ား တြင္ ( Official Practice Round) ကစားႏိုင္သည္။ အမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ပါ က ၾသဂုတ္္လ ၆ ရက္ေန ့ မြန္းလြဲ (၂) နာရီမတိုင္ခင္ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမျပဳနိုင္ပါကေနာက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၀င္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ျပဳ မည္မဟုတ္ပါ။
အမည္စာရင္းေပးသြင္းၿပီးျပိဳင္ပြဲ၀င္ေၾကး အခ်ိန္မွီေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက ၿပိဳင္ပြဲအတြဲဇယားတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲမည္မ ဟုတ္ပါ။


ျမန္္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ 


 Myanmar Golf Tour 2016 Presented by KBZ Bank Limited Yay Tagun Taung Golf Club , MDY 11-14 Aug 2016.