ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ျမန္မာပီဂ်ီေအမွၾကီးမွဴး၍ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ အဓိကကူညီ ပံ႕ပိုးေပးေသာ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ပထမပဲြစဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)၏ စတုတၳေန႕(၁၈)က်င္းၿပိဳင္ပဲြကုိ မတ္လ ( ၁၆)  ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိုင္ရယ္ကလပ္၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။
စတုတၳေန႕ (၁၈)က်င္းအၿပီးတြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပရာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ကို Myanmar Golf Tour ကုိယ္စား ျမန္မာပီဂ်ီေအ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေလး မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္၍ ရိြဳင္ရယ္ျမန္မာေဂါက္ကြင္း မွ General Manager ဦးတင္ေမာင္လတ္မွ လက္ခံရယူသည္
ထုိ႕ေနာက္ အေပ်ာ္တမ္း အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ဳိးသား၊ ပညာရွင္အဆင့္တို႔၏ေန႕အလုိက္ အေကာင္းဆုံးရုိက္ခ်က္ဆုမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမင္းသိန္းမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္သည္။
ယင္းေနာက္ ဧရာ၀တီဘဏ္လီမိတက္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးၿဖိဳးေအာင္မွ ၿပိဳင္ပဲြတတိယေန႔တြင္ Hole In One ရရွိသြား ေသာ သန္႔ဇင္ (Srixon) အား ဆုေၾကးေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာန မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဇာနည္၀င္းမွ အေပ်ာ္တမ္း အဆင့္အမ်ဳိးသမီး ၿပိဳင္ပဲြ          ၌စုစုေပါင္းရိုက္ ခ်က္ (၂၄၀)ခ်က္ျဖင့္ တတိရရွိေသာ ဖူးပြင့္ရတီခိုင္၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၃၂)ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယရရွိေသာ ခင္မာႏြယ္၊ စုစုေပါင္း ရုိက္ခ်က္ (၂၂၂) ခ်က္ျဖင့္ ပထမရရွိေသာ ယဥ္ေမမ်ိဳးတို႔အား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။
ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန မွစစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး မွ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၉၁)ခ်က္ျဖင့္ တတိယရရွိေသာ ေမာင္ေမာင္ဦး၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၉၁)ခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယရရွိေသာ ေအာင္ေက်ာ္သူ၊ စုစုေပါင္း ရိုက္ခ်က္ (၂၇၇)ခ်က္ ျဖင့္ ၁၁-ခ်က္ေလ်ာ့ရို္က္ၿပီး ပထမရရွိသြားေသာ မ်ိဳး၀င္းေအာင္ တို႔အား ဆုမ်ားကိုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။
ဆက္လက္၍ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းမွ ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ စုစုေပါင္း ရိုက္ခ်က္ (၂၉၃)ခ်က္ျဖင့္ ၅-ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး တတိယ ရရွိေသာ စိုးမိုး၀င္း (KM Golf Center) ၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၉၃)ခ်က္     ျဖင့္ ၅-ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး ဒုတိယရရွိေသာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ (HAN Golf Academy)၊ စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ (၂၉၁) ခ်က္ျဖင့္ ၇-ခ်က္ ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး ပထမရရွိ ေသာ စိုးေက်ာ္ႏိုင္ (HAN Golf Academy) တို႔အား ဆုမ်ားကိုေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္၍ ဧရာ၀တီဘဏ္လီမိတက္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းေက်ာ္ က ပထမရရွိသြားေသာ စိုးေက်ာ္ႏိုင္ (HAN Golf Academy)အား ဆုေၾကးေငြခ်က္လက္မွတ္ ကိုေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ားအား ဧရာ၀တီဘဏ္လီမိတက္၊ ယူႏိုက္တက္အမရဘဏ္၊ ျမ၀တီဘဏ္၊ အာရွစိမ္းလမ္းမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဘဏ္ ႏွင့္အင္း၀ဘဏ္တို႕မွ အဓိကကူညီပံ့ပုိး ေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။