ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၅ အ႒မပဲြစဥ္(မႏၱေလး)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ Shwe Mann Golf Resort မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အ႒မပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၉) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊမန္းေတာင္ေဂါက္ကြင္း၌ က်င္းပသည္။ ......Read More

ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၅ သတၱမပဲြစဥ္(ရန္ကုန္)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ Phyo Sithu Trading Co., Ltd Teak Plantation & Eco Natural Resort မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ သတၱမပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရန္ကုန္ေဂါက္ကြင္း(တညင္းကုန္း)၌ က်င္းပသည္။ ......Read More

မန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၅ ဆ႒မပဲြစဥ္(ေတာင္ႀကီး)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ဆ႒မပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ (၈) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေအးသာယာေဂါက္ကြင္း၌က်င္းပသည္။ ......Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (ျပင္ဦးလြင္) ပဥၥမပဲြစဥ္


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ စီဘီဘဏ္လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ပဥၥမပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ (၂၇) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္ဦးလြင္ေဂါက္ကြင္း၌က်င္းပသည္။ ......Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (မႏၱေလး)


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ႀကီးမွဴး၍ ကမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း ၌က်င္းပသည္။ ......Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (မႏၱေလး) စတုတၳပဲြစဥ္


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ႀကီးမွဴး၍ ကမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း ၌က်င္းပသည္။ ......Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (ပဲခူး) ဒုတိယပဲြစဥ္


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ၾကီးမွဴး၍ ျမ၀တီဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိကကူညီပံ႕ပိုးေပးေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယပဲြစဥ္ (ပဲခူး) ၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ေမလ (၇) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ပဲခူးရွိ ဟံသာ၀တီ ေဂါက္ကလပ္၌က်င္းပသည္။ ......Read More

MYANMAR GOLF TOUR 2015 ၊ ပထမပြဲစဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)


၂ - ၅ ၊ ဧျပီလ ၊ ၂၀၁၅ 
ရိြဳင္ရယ္ျမန္မာေဂါက္ကလပ္ 
ေနျပည္ေတာ္Read More

MYANMAR GOLF TOUR 2014 ( PRIZE MONEY BREAKDOWN )


Myanmar Golf Tour
Prize Money BreakdownRead More

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္္သီးရိုက္ျပိဳင္ပြဲ


Tour Title : Myanmar Golf Tour 2014 
Date / Venue : (March 13-16, 2014) Royal Maynmar Golf Club, Nay Pyi Taw
(March 13-16, 2014) Yangon Golf Club, YangonRead More