၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (မႏၱေလး)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ႀကီးမွဴး၍ ကမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း ၌က်င္းပသည္။ ......

Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (မႏၱေလး) စတုတၳပဲြစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ႀကီးမွဴး၍ ကမာၻဇဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္း ပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ စတုတၳပြဲစဥ္၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ဇူလိုင္ (၂၃) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ကြင္း ၌က်င္းပသည္။ ......

Read More

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ (ပဲခူး) ဒုတိယပဲြစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္တြန္းအားေပးကူညီမႈျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာပီဂ်ီေအတုိ႕မွ ၾကီးမွဴး၍ ျမ၀တီဘဏ္ လီမိတက္မွ အဓိကကူညီပံ႕ပိုးေပးေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယပဲြစဥ္ (ပဲခူး) ၏ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ေမလ (၇) ရက္နံနက္ပုိင္း တြင္ပဲခူးရွိ ဟံသာ၀တီ ေဂါက္ကလပ္၌က်င္းပသည္။ ......

Read More

Myanmar Golf Tour 2015 ၊ ပထမပြဲစဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)

၂ - ၅ ၊ ဧျပီလ ၊ ၂၀၁၅
ရိြဳင္ရယ္ျမန္မာေဂါက္ကလပ္
ေနျပည္ေတာ္

Read More

Myanmar Golf Tour 2014 ( Prize Money Breakdown )

Myanmar Golf Tour
Prize Money Breakdown

Read More

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္တြင္းပတ္လည္ ေဂါက္္သီးရိုက္ျပိဳင္ပြဲ

Tour Title : Myanmar Golf Tour 2014
Date / Venue : (March 13-16, 2014) Royal Maynmar Golf Club, Nay Pyi Taw
(March 13-16, 2014) Yangon Golf Club, Yangon

Read More

Myanmar Open 2013 - Yangon

* Download this file *

Myanmar Open 2013 will be held in Royal Mingalardon Golf & Country Club > from Feberuary 21 to 24, 2013 in Yangon, Myanmar.

Read More